Bloemlesing uit die Gedigte van A C W Staring / Uitgegee met Inleiding en Aantekeninge deur Dr G Dekker

Uit die Dietse Boord; no. 1. Text of poems in Dutch, critical apparatus in Afrikaans. Some very light pencil annotations. A fresh bright copy.


Posted in Afrikaans, Fiction & Poetry

Enquire about this product.